Jeden z návykov, ktorý robia všetci úspešní ľudia

Meditovanie si často ľudia zle vysvetľujú a spájajú si ho s akýmsi šarlatánstvom. Predstavujú si tibetského mnícha v tureckom sede, ktorý žije aztéckym spôsobom života. To je však veľmi mylná predstava o meditovaní. Dôvod, prečo sa ľudia rozhodnú meditovať sú veľmi širokospektrálne a my si ich teraz po jednom predstavíme. Meditovaniu sa venujú mnohé úspešné osobnosti vo svojej oblasti. 

Čo to meditovanie vlastne je?

Meditovanie je aktivita, ktorej cieľom je uvoľniť stres, negatívne energie a navodiť pokoj a nadhľad. Prvým pravidlom pri meditovaní je pohodlie. Ty si zvolíš miesto a polohu, v ktorej budeš meditovať. Môžeš sedieť, ležať, po prípadne aj stáť. Druhým pravidlo je ticho. Presvedč sa, či ťa nebudú vyrušovať žiadne vonkajšie podnety pri meditovaní. Meditovať môžeš s hudbou (najlepšie relaxačnou, ktorá je priamo určená na meditovanie). Môžeš mať zatvorené oči alebo sa upierať na jeden bod. Voľba je na tebe.

Meditovanie a stres

Meditovanie v súčasnosti volia ľudia, ktorí sú v strese a pod neustálym nátlakom. Pri meditovaní si začneš uvedomovať silu prítomného okamihu a čas sa spomalí. Meditovanie nás vie stresu zbaviť rovnako ako šport. Avšak pokiaľ meditovaniu moc neveríte, nečakajte žiadne zázraky.

Meditovanie a vizualizácia

Táto kombinácia sa ti môže zísť pri dosahovaní tvojho cieľa. Pri vizualizácií sa sústredíš celou svojou mysľou na jeden záchytný bod a tým je tvoj cieľ. Vnímaš ho všetkými zmyslami. Ak je to niečo hmotné, predstav si ako to držíš v ruke. Mysli pri tom na všetky detaily. Aký ma povrch, aký vydáva zvuk, keď tento predmet poklepeš s prstom. V ďalšom kroku si predstav, ako niekomu tento predmet opisuješ. Opíš tento predmet osobe čo najviac dopodrobna.

Meditovanie a skúmanie svojej mysle

Pri tomto druhu meditácie sa ide naozaj do hĺbky. Tu je potrebná veľká dáva koncentrácie svojej mysle a schopnosť nereagovať na jednotlivé myšlienky, ktoré ti budú neustále behať po rozume. Začiatočníci majú veľký problém s koncentráciou. Pravidelným tréningom sa však začnú ukazovať prvé výsledky. Tento druh meditovania ja najviac spätí s ezoterikou, preto nie je pre každého. Každý má s týmto typom iné skúsenosti. Niekto počas meditovania vidí rôzne obrazce, farby, miesta… U každého sa meditovanie prejavuje individuálne. Cieľom meditovania je nereagovať na myšlienky, ktoré nám behajú po rozume. S odstupom času sa začne vytvárať “prázdny priestor”, kedy budeš schopný nemyslieť na nič. Tento prázdno sa po čase začne zväčšovať a zväčšovať, až budeš schopný prísť do stavu, kedy môžeš vidieť spomínané obrazce, rôzne siluety atď. Možno sa ti to zdá príliš spirituálne, ale aj tento druh meditovania má svoje čaro a výsledky s odstupom času. Je len na tebe aká metóda vyhovuje práve tebe.

 

 

Lukáš
Moje meno je Lukáš. Prostredníctvom mojich článkov chcem ukázať mladým ľuďom, že nech začínajú kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek, úspech je možné dosiahnuť. Toto je môj cieľ, toto je cieľ MYSLI INAK.
Vo voľnom čase rád fotím, zabávam sa v dobrej spoločnosti, cestujem. Okrem toho si chodím rekreačne zabehať.

Pridaj komentár